Огромната част от храните, които потребяваме всеки ден, са опаковани. Опаковката им има множество функции, но основната е да пази продукта чист и безопасен…