Опаковки от картон и велпапе – най-доброто решение за хранителни продукти

Огромната част от храните, които потребяваме всеки ден, са опаковани. Опаковката им има множество функции, но основната е да пази продукта чист и безопасен. В същото време пластмасовите опаковки, малко или много, взаимодействат с него и въпреки че нашите сетива не забелязват, го променят. Не е съвсем ясно, как точно ще повлияе това на човешкия организъм след достатъчно дълъг период. Затова и потребителите, и хранителната индустрия все повече се връщат към добрите стари опаковки от картон и опаковки от велпапе.
ОПАКОВКИ ОТ КАРТОН И ВЕЛПАПЕ – НАЙ-ДОБРОТО РЕШЕНИЕ ЗА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Хартията, макар и създавана промишлено, е несравнимо по-щадяща както за човешкия организъм, така и за природата. Тя се изработва от суровина, която се възпроизвежда. Освен това напълно се рециклира и не увеличава купищата отпадък.

Красивите опаковки от картон са с висока степен на индивидуализация. Технологично е възможно в тях да се опаковат и течни продукти (прясно мляко, сокове). По-здрави и по-издръжливи, транспортните опаковки от велпапе са леки и намаляват необходимите курсове за транспортиране на стоките, а с това – транспортните разходи и отделянето на вредни емисии от автомобилите.

От чисто психологическа гледна точка, допирът до хартията е по-приятен от допира до пластмасата и създава по-добри емоции при контакта на потребителя с продукта. Особено важно е това при скъпи и луксозни стоки.