От 24.11.2017 г. „КАМ – 919“ ЕООД започна изпълнението на проект „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В КАМ – 919 ЕООД”…