ЗА НАС

30 години производство на опаковки

65-ма квалифицирани служители

Над 1 милион кв.м. средномесечно производство

ИСТОРИЯ, РАЗПОЛОЖЕНИЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

История, разположение и предмет на дейност

„КАМ-919” ЕООД, гр. Пловдив е създадено през 1991 г. като правна юридическа идентификация ЕТ. През 1996 г. се пререгистрира като ЕООД и е 100% частна собственост. Дружеството е една от първите в страната частни фирми в бранша „Целулоза и хартия“. Намира се на южния артериален изход на гр.Пловдив в кв. Коматево, околовръстен път София – Пампорово в близост до най-голямото за Южна България стоково тържище за плодове и зеленчуци – борса Първенец. Доброто географско разположение, както и развитата транспортна инфраструктура помага изключително много за привличането на нови клиенти и бързото придвижване и ориентиране до всяка отправна точка в страната. Дейността на фирмата е разположена на една основна площадка от 10,8 дка площ, от която 5.7 дка застроена в производствени, складови сгради и административна сграда. Дружеството е с утвърдено име и пазарни позиции в региона и страната.

Научете повече за нас: ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ, РЕСУРСИ И ЕКИП

Организация, управление, ресурси и екип

За усъвършенстването на производството, въвеждане на нови технологии и повишаването на  квалификацията на  персонала дружеството  се  финансира със собствени средства.Работниците и служителите в „КАМ-919“ ЕООД към 2016г. са 65ма. Ефективната организация на производство и широките капацитетни възможности на машинния парк, позволяват фирмата да преработва средномесечно по 800/900 тона велпапе и да изпълнява поръчки в срок до 4/5 работни дни, ако се наложи и до 24 часа. Последните няколко години се увеличи търсенето на качествени опаковки от велпапе, което улеснява пласмента на произведената от нас продукция. Дружеството не спира да се усъвършенства и модернизира, да внедрява нови системи и продукти, да повишава квалификацията на работния персонал и улеснява работата на ръководния екип чрез специализирани софтуери.