ЕКОЛОГИЯ

Като се има в предвид, че велпапето и продуктите от велпапе и картон са екологично чист материал, без съдържание на вредни вещества, 100% рециклируеми и не оказват влияние върху съхраняваните в тях продукти, те с право могат да се считат за опаковки на бъдещето. Производството на продукти от велпапе и картон стимулира опазването на околната среда чрез насърчаване на управление на отпадъците, мениджмънт на екологично чисти производства, каквото с гордост можем да кажем, че е производството на „КАМ-919” ЕООД.
ЕКОЛОГИЯ